rodina > Zprávy > Novinky z oboru

Jak opravit netěsnící sprchovou hlavici

2021-10-07

Sprchový sprej doma je po dlouhodobém používání náchylný k zanášení, úniku vody atd., jak tedy opravit protékající sprchovou hlavici? Pojďme studovat s editorem níže.

Jak opravit úniksprchová hlavice
Když zjistíte, že sprchová hlavice teče, měli byste nejprve zjistit konkrétní příčinu a místo úniku vody a poté provést vhodná opatření údržby podle skutečné situace. Pokud se příčina úniku vody a místo úniku vody liší, budou přijatá opatření údržby odlišná, jak je znázorněno níže:

1. Pokud sprchová hlavice prosakuje v poloze koule řízení, měla by být sprchová hlavice nejprve odstraněna z kroužku koule řízení a poté by měl být nalezen těsnicí produkt podobný O-kroužku uvnitř a poté by měl být těsnicí produkt nahrazeno novým. Ano, nakonec nainstalujte sprchovou hlavici zpět.


2. Pokudsprchová hlavicenetěsní v místě připojení rukojeti, nejprve pomocí nářadí sejměte rukojeť sprchové trysky ze sprchové hadice. Za druhé očistěte nit v poloze rukojeti a naneste na ni vhodný povlak. Lepidlo pro nalepení vodovodního potrubí nebo vícenásobné omotání speciální páskou na vodovodní potrubí. Poté nainstalujte zpět rukojeť sprchové hlavice a pevně ji utáhněte.